Geen inflatoire druk in 1993 door hoge grondstoffenprijzen

LONDEN (reuter) - De voorraden van talrijke grondstoffen zijn zo hoog opgelopen, dat een herneming van de industriële aktiviteit in een eerste faze helemaal geen effekt zal hebben op de grondstoffenprijzen. "De inflatoire druk zal in 1993 dan ook miniem blijven', stelt Patrick Redshaw, grondstoffenanalist bij Barclays Bank. Zowel de olie-, non-ferro- als graansektor zullen volgens de meeste handelaars weer een moeilijk jaar kennen. In Japan en Duitsland neemt de ekonomische aktiviteit snel af en in de VS blijft de herneming magertjes. Ten vroegste op het eind van '93 mag een versnelling in de ekonomische herneming van Noord-Amerika worden verwacht.