Advertentie
Advertentie

Geen kandidaten voor abortus-evaluatiecommissie

(tijd) - De diensten van de Senaat publiceerden donderdag voor de derde keer een oproep in het staatsblad om kandidaten te vinden die zitting willen nemen in de Nationale Evaluatiecommissie voor de toepassing van de abortuswet. De senaat moet op basis van de abortuswetgeving van 1990 16 zitjes vullen in de evaluatiecommissie.Een eerste poging in het voorjaar en een tweede oproepperiode die afliep op 15 augustus bleven zonder succes. Wegens het gebrek aan interesse lanceert de Senaat een derde periode. Kandidaten voor de evaluatiecommissie, die moet oordelen over de toepassing van de voorwaarden van de abortuswet, kunnen zich tot 30 september aanbieden.De wet legt strikte evenwichten op voor de samenstelling van de commissie. De Senaat zoekt negen vrouwen en zeven mannen. Acht van hen moeten geneesheer zijn. Minstens vier leden moeten hoogleraar in de geneeskunde zijn aan een Belgische universiteit. Vier leden moeten hoogleraar in de rechten zijn en nog eens vier leden moeten komen uit kringen belast met de opvang en de begeleiding van vrouwen in een noodsituatie.Leden van de regering of volksvertegenwoordigers komen niet in aanmerking voor een mandaat in de commissie. Verder geldt ook nog de voorwaarde van de taalpariteit en het criterium van de pluralistische vertegenwoordiging.Navraag bij de Senaat leert dat de reactie van potentiële kandidaten tot op heden uiterst beperkt blijft. RS