Geen kompromissen

Wanneer de regering in september uit vakantie terug komt, zal zij al meteen gekonfronteerd worden met de afkalving van één van de vijf pijlers waar ze op steunt. De Volksunie, die in deze regering opgenomen werd om een twee derde meerderheid te bezorgen voor een nieuwe stap in de federalizering, ondergaat een diepe krisis van interne verscheurdheid. Het probleem dateert niet van vandaag. Reeds langere tijd gaan er binnen de Vlaams-nationale partij vertwijfelde stemmen op die zich afvragen of regeringsdeelname wel zo zinvlol was. Bij de jongste Europese verkiezingen voelde de VU er de gevolgen van. Hoe diep de krisis zit, toont het ontslag uit de partij aan van de éminence grise, Maurits Coppieters, die nochtans moet beseffen dat zijn gebaar de partij voor een nog groter dilemma zal plaatsen.