Geen krisis in Nederlands venture capital

AMSTERDAM (hpa) - "Venture Capital is alive and kicking! Na een aantal jaren van wellicht over-entoesiasme en beperkte professionaliteit in onze bedrijfstak staan we voor een periode van interne versterking van onze struktuur om de uitdaging van de komende jaren optimaal aan te kunnen gaan'.