Advertentie
Advertentie

Geen link tussen ontvoering kinderen en rekeningen van Nihoul en Dutroux

(tijd) - De rekeningen van Michel Nihoul en van zijn firma's worden sinds een jaar een voor een doorgelicht. Dit leverde nog geen aanwijzingen op voor de betrokkenheid van de Brusselse zakenman bij de zaak-Dutroux. Het gerecht ontdekte wel nieuwe financiële oplichtingen die door Nihoul werden opgezet. Ook leert het onderzoek dat Nihoul sinds een paar jaar financieel aan de grond zat. Om zijn hoofd boven water te houden, zocht hij nieuwe vrienden en kwam hij bij Michel Lelièvre en Marc Dutroux terecht. Of Nihoul echt met hen samenwerkte voor de ontvoering van kinderen, hoopt het gerecht via zijn rekeningen te kunnen bewijzen.'De werkzaamheden van de commissie brachten aan het licht dat Nihoul vaak huizen van ontucht bezocht, dat hij contact had met heel wat betrekkelijk invloedrijke mensen en dat hij er prat op ging er nog meer te kennen. Wie hem kent, beschrijft hem als iemand met een grote overredingskracht, vaardig in het leggen van contacten in de zakenwereld en de politiek. Hij was tipgever van de politiediensten', zo beschrijft de commissie-Dutroux Michel Nihoul. Een portret dat treffende gelijkenissen vertoont met de omschrijving die de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID) van Nihoul maakte, op basis van de doorlichting van diens financiële handel en wandel. De CDGEFID werd door het gerecht van Neufchâteau ingeschakeld en CDGEFID-verantwoordelijke Jean-Pierre Doraene gaf de commissie-Dutroux een overzicht van de werkzaamheden.