Advertentie
Advertentie

Geen loon naar leeftijd

(tijd) - Uit een recente enquête van SD Worx blijkt dat de stijging in de salarissen van bedienden en kaderleden afneemt. Los van verplichte verhogingen gekoppeld aan de index en de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's), blijft in 2005 gemiddeld nog nauwelijks 1 procent over om werknemers individueel opslag te geven. Dat ene procent blijkt bovendien bijna integraal naar jongere medewerkers te gaan, en niet naar 50-plussers. Vinden bedrijven die laatste sowieso te duur of wordt anciënniteit gewoon minder belangrijk in het verloningsbeleid?