Geen luchtverontreiniging te Schelle

(tijd) - Uit een eerste tussentijds verslag van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE) blijkt dat de luchtverontreiniging boven het stort van Schelle is bedwongen. Dit heeft gemeenschapsminister voor Kelchtermans gisteren meegedeeld. In augustus werden nog hoge koncentraties van benzeen opgemeten in de rook boven het stortterrein. Volgens het kabinet is de gunstige evolutie te wijten aan het minder warme weer. Het rapport van het IHE bevestigt ook de voorlopige resultaten van de boorproeven, met name dat het afval koolwaterstoffen bevat. Ondertussen worden de voorbereidende saneringswerken op het stort voortgezet onder leiding van het Antwerpse parket. OVAM voert de metingen en boringen op het terrein uit terwijl het IHE en het SCK instaan voor de wetenschappelijke interpretatie.