Geen nationaal geld voor Luikse brugpensioenen

(tijd) - In regeringskringen circuleert een voorstel om de gemeenten in moeilijkheden de mogelijkheid te geven hun ambtenaren reeds van 55 jaar op pensioen te stellen. "De gemeenten die daarop een beroep wensen te doen, zullen zelf de kosten daarvan moeten dragen', verzekerde men ons op het kabinet van minister Tobback van binnenlandse zaken, bevoegd voor het pensioenstatuut van het gemeentepersoneel. Duidelijk is wel dat dit voorstel de pil van de onafwenbare drastische sanering van de Luikse stadsfinanciën moet helpen vergulden.