Geen nationalizeringen, wel opsplitsing konglomeraten

BRUSSEL (tijd) - De Zuidafrikaanse makelaar Stewart, één van de partners van Kaplan & Stewart, is helemaal niet bevreesd voor nationalizeringen. Hij denkt dat het ANC realistisch genoeg is om die niet door te voeren, al is de druk van de radikale vleugel zeer zwaar. Wel is een anti-trustwetgeving volgens hem onvermijdelijk, wat dus de opsplitsing van bijvoorbeeld Anglo American betekent.