Advertentie
Advertentie

Geen nieuwe pensioenkas voor Gent en Antwerpen

(tijd) - Gent en Antwerpen mogen een kruis zetten over hun plannen om samen een interkommunale op te richten voor het beheer van de pensioenen van hun personeel. Vlaams minister Theo Kelchtermans, die de voogdij heeft over de gemeenten, verzet zich tegen de oprichting van dergelijke interkommunale. De federale minster van pensioenen Freddy Willockx van zijn kant wil overigens aan dergelijke interkommunale niet de voordelen toekennen die de twee steden volgens een recente wet wel zouden krijgen als ze aansluiten bij de RSZPPO (de RSZ-overheidsdienst voor lokale besturen) of bij OMOB.