Geen nieuwe steun aan Bull

(tijd) - EU-kommissielid Van Miert verklaarde zich tevreden over de evolutie in het dossier-Bull na een gesprek met de Franse eerste minister Balladur en de minister van industrie Longuet. De Franse regering heeft zich alvast geëngageerd geen nieuwe hulp aan het noodlijdende computerbedrijf toe te steken. Aldus respekteert de regering de beslissing van de Europese kommissie die dateert van januari van dit jaar.