"Geen omwenteling verwacht van gedeeltelijke cabotage'

(tijd) - De gedeeltelijke cabotage in het wegvervoer, die vanaf half 1990 in de Gemeenschap wordt ingevoerd, zal in de eerste jaren de markt niet noemenswaardig wijzigen; ook niet in grote landen, zoals de Bondsrepubliek en Frankrijk, die er het meest beducht voor zijn. Dat is de konklusie van een onderzoek naar de verwachte gevolgen van cabotage, welk onderzoek werd verricht door het direktoraat-generaal Vervoer van de EG-kommissie.