'Geen onbesuisd optimisme, maar GIB zit wel op de goeie weg'

WOLUWE (tijd) - Voor 1995 rekent GIB Group over de hele lijn op een omzetstijging. Alleen voor de Verenigde Staten zal de directie een oogje dichtknijpen. 'De evolutie in onze Amerikaanse bedrijven strookt niet met onze verwachtingen. Daar zoeken wij naar een duurzame oplossing', zei Pierre Scohier, GIB-groepsvoorzitter gisteren op de algemene aandeelhoudersvergadering.Voor het vroegere zorgenkind GB heeft GIB blijkbaar een oplossing gevonden. Door het herstructureringsplan is de keten erin geslaagd de afbrokkeling van haar marktaandeel te stoppen. Tijdens het eerste kwartaal van 1995 was er zelfs een lichte stijging van het marktaandeel.