Geen onthouding meervan Vlaanderenin Delcrederedienst

(tijd) - Als de Nationale Delcrederedienst beslissingen moet nemen over betwistbare wapenleveringen, zullen de vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid voortaan tegenstemmen. Dat is moediger en correcter dan zich te onthouden, zoals in het zaak-Nepal. Een dergelijke onthouding blijkt bovendien niet reglementair te zijn.