Geen ontslagen na fusie ABN-AMRO

AMSTERDAM (reuter) - De in maart jl. aangekondigde fusie tussen de twee grootste Nederlandse banken, de Amsterdam-Rotterdam Bank, beter bekend als AMRO, en de Algemene Bank Nederland of ABN, zal geen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Deze verklaring werd afgelegd na een vergadering tussen de bedrijfsleiding en de vakbonden om het sociale kader van de fusie te bespreken. De beide banken beklemtoonden dat geen enkele werknemer met een vast kontrakt zal ontslagen worden ten gevolge van de fusie, bij de banken zelf noch bij de filialen. De bedoeling van deze mededeling was het personeel gerust te stellen over de werkzekerheid na de ingreep. Wel zullen een aantal werknemers bereid moeten zijn andere funkties of andere arbeidstijden te aanvaarden, of ook op andere plaatsen te werken.