Advertentie
Advertentie

Geen oogsttijd

Er komt geen einde aan de sociaal-economische goed-nieuws-show. De werkloosheid is in 1999 opnieuw substantieel gedaald en ook het overheidstekort kon het voorbije jaar, ondanks de dioxinecrisis, verder teruggedrongen worden. En in 2000 blijft de zon allicht verder schijnen. Dankzij een naar verwachting erg hoge economische groei moet dit land er dit jaar probleemloos in slagen een nog kleiner tekort en een nog lagere werkloosheid te realiseren.Minister van Begroting Vande Lanotte had er woensdag geen moeite mee toe te geven dat het puike begrotingsresultaat voor 1999 voor het grootste deel te danken is aan het budgettair beleid van de vorige regeringen. Maar volgens de minister is de tijd rijp om nu te oogsten wat onder de vorige legislaturen werd gezaaid. Maar paars-groen dreigt hierdoor het vel van de beer te verkopen voor hij goed en wel geschoten is.Alle budgettaire zegebulletins kunnen immers niet verbergen dat onze schuldberg van net geen 10.000 miljard torenhoog blijft. Aan het door het kabinet uitgestippelde tempo zal hij pas tegen 2015 afgeslankt zijn tot de door Europa geëiste 60 procent van het BBP. De paars-groene plannen allerhande zijn hier niet vreemd aan. De waslijst aan nieuwe maatregelen die in 2000 van kracht worden, is indrukwekkend. Er is de lastenverlaging voor het bedrijfsleven die op 1 april ingaat, de verhoging van de sociale Maribel, het optrekken van de laagste pensioenen, de lageloonmaatregel, het startbanenplan, de investeringen in mobiliteit, het Sint-Elooisakkoord, de verhoging van het budget voor justitie en politie, de hogere groeinorm voor de uitgaven in de gezondheidszorg, het begin van afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage... Hierbij dient aangestipt dat al deze maatregelen in 2000 weliswaar ingaan, maar pas later op kruissnelheid komen. En dan zullen zij vaak een veelvoud kosten van wat er in de begroting 2000 al voor moest ingeschreven worden. Zij bezwaren dus in niet onaanzienlijke mate al de budgettaire ruimte voor de daaropvolgende jaren. Wat niet belet dat paars-groen de ambitie heeft om tegen het einde van de legislatuur ook nog een verlaging van de personenbelasting door te voeren. Een verlaging waaraan de socialisten nog eens een rist sociale maatregelen willen koppelen. Maar gelukkig voor het huidige kabinet zal die belastinghervorming met bijhorend sociaal luik pas op kruissnelheid komen tijdens de volgende legislatuur, en is het gros van die rekening bijgevolg voor de volgende regering.Door de hoogconjunctuur te misbruiken in plaats van te gebruiken dreigt paars-groen in een klassieke politieke val te lopen. De hoogconjunctuur verhult de sociaal-economische problemen, waardoor de onmiddellijke noodzaak om die problemen aan te pakken afneemt en de neiging toeneemt om de vruchten meteen te oogsten. Terwijl die vruchten het precies mogelijk zouden maken om de pil van de noodzakelijke saneringen te vergulden. Door nu onze schuld versneld af te bouwen, voorkomen we dat we straks, als de economie in een lagere versnelling terecht komt, nog eens het mes moeten gaan zetten in de overheidsuitgaven. Door nu, in een tijd van dalende werkloosheid, de knelpunten in onze stugge arbeidsmarkt weg te werken, vermijden we dat we straks opnieuw met een stijging van de werkloosheid af te rekenen krijgen. Stefaan HUYSENTRUYT