Geen overheidssteun voor uitwijking naar Oost-Europa

(tijd/belga) - Belgische investeringen in Oost-Europa, die de werkgelegenheid in ons land vernietigen, kunnnen niet langer rekenen op overheidssteun, op federaal noch op regionaal niveau. Minister van Financiën Maystadt kondigde dat in Warschau na de 'consulaire conferentie' over de relaties tussen België en Centraal-Europa aan. Minister-president Luc van den Brande liet gisteren in het Vlaams Parlement weten dat hij hetzelfde principe ook tussen de regio's in België wil introduceren.De financiële hulp die de federale overheid en de gewesten toekennen voor projecten van het Belgische bedrijfsleven in Oost- en Centraal-Europa, zal voortaan selectief worden bekeken. Er zal in de toekomst een evaluatie gemaakt worden van het economisch nut van het project voor België en van de implicaties ervan op de werkgelegenheid in ons land. Als de evaluatie negatief uitvalt, verbinden gewesten en regering er zich toe geen steun toe te kennen.