Geen prijsverhoging kabelmaatschappijen

(belga) - Minister van ekonomische zaken Willy Claes heeft de gevraagde prijsverhoging voor de radio- en televisiedistributie verworpen. De beroepsvereniging had een tweevoudige verhoging van de tarieven gevraagd, met name een algemene prijsverhoging van 259 fr. als gevolg van de evolutie van de exploitatiekosten; en een verhoging van 468 fr. in het vooruitzicht van hoge investeringskosten voor de hoge definitie-televisie. De eerste vraag kan volgens Claes niet door de beugel omdat hierbij geen rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de diverse maatschappijen. De tweede vraag heeft nog geen zin omdat er nog geen zekerheid over de invoering van nieuwe technologieën bestaat.