Geen prijzenslag voor patentgeneesmiddelen

(tijd) - Er komen geen openbare aanbestedingen voor geneesmiddelen waarvan het patent nog niet vervallen is. In ruil belooft de farma-industrie dit en volgend jaar een extra heffing van 50 miljoen euro te betalen. Dat bedrag komt bovenop de 100 miljoen euro die de sector eerder al toezegde. Dat staat in een van de amendementen die de meerderheidspartijen gisteren indienden om het ontwerp van gezondheidswet aan te passen. Dat wetsontwerp geeft een wettelijke basis aan een rist besparingen in de ziekteverzekering.