Geen proces tegen gewezen privé-secretaris Dehaene

(tijd) - Er komt geen proces tegen Luc Biesemans, de gewezen privé-secretaris van premier Dehaene, zo besliste de Brusselse raadkamer op 11 maart. Biesemans kreeg eind de jaren tachtig voor 480.000 frank meubels van lobbyist Koen Blijweert, in de periode dat de toenmalige minister van Verkeerswezen Dehaene mee besliste over de contracten voor het rattenvrij houden van de rivieren. Volgens de raadkamer weegt het 'rattendossier' niet zwaar genoeg. Bovendien was Biesemans geen ambtenaar en kan er dus ook geen sprake zijn van belangenvermenging, hoogstens van gelobby.De poppen gingen aan het dansen toen het Hoog Comité van Toezicht (HCT) in 1992 de schriftjes van gewezen CVP-fundraiser Leo Delcroix in beslagnam. Uit de schriftjes bleek dat Jean-Luc Dehaene, toen minister van Verkeer, en zijn kabinetssecretaris Luc Biesemans het rattenverdelgingsbedrijf Rapsol uit Charleroi hadden bezocht in de periode waarin de contracten voor het rattenvrij houden van rivieroevers moesten worden verlengd.