Geen regeringsmededelingen meer in verkiezingstijd

(tijd) - De regering mag in verkiezingstijd geen boodschappen meer verspreiden langs de openbare omroep. Een wetsontwerp ter zake werd gisteren door de Senaat - na de Kamer - goedgekeurd. Het voorstel over de regeringsmededelingen werd ingediend door de regeringspartijen en de PRL. Het voorstel maakt deel uit van een geheel van vijf die werden ingediend om de uitgaven bij alle verkiezingen te beperken. De PRL had haar steun aan de andere voorstellen afhankelijk gemaakt van een regeling inzake de regeringsmededelingen. Volgens de PRL maken de Franse gemeenschaps- en Waalse gewestministers misbruik van hun positie.