Geen reserves, dus betalen uit kas

Pensioensneeuwbal nieuwe nachtmerrie voor begroting(tijd) - De pensioensneeuwbal in de ambtenarensektor kondigt zich aan als een even grote dreiging als de rentesneeuwbal. In een interview met deze krant heeft minister van begroting Offeciers deze kwestie hoog op het prioriteitenlijstje gezet dat de regering in het kader van de begrotingssanering moet afwerken. Zij bevestigde waarvoor eminente pensioenspecialisten een paar maanden geleden in deze krant waarschuwden. De financiering van de ambtenarenpensioenen moest volgens hen dringend uit de taboesfeer worden gehaald, wil ons land de gestelde doelen van de Europese Monetaire Unie halen. Voorzichtige ramingen van pensioenspecialist Koen de Rijck wijzen op een toename van de overheidsschuld met 2.000 miljard fr. Een precieze raming blijft echter koffiedik kijken want teveel faktoren spelen een rol.