Geen ruimte voor nieuwe bankfusies

De Nederlandsche Bank: strukturele ombuiging van 5 miljard gulden noodzakelijk