Advertentie
Advertentie

Geen sociale achteruitgang wegens herstel kompetitiviteit

BRUSSEL (tijd) - Het herstel van de ekonomische kompetitiviteit mag niet tot een sociale achteruitgang leiden. Dat is de hoofdgedachte van een groenboek over het toekomstig Europese sociaal beleid dat gisteren door de Europese kommissie werd gepubliceerd. Dit groenboek wil een ruim debat op gang brengen over de richting die het toekomstig Europees sociaal beleid moet uitgaan. Alle bestanddelen van dit beleid komen aan bod: werkgelegenheid; gelijke kansen; de verzorgingsstaat; de sociale normen; de sociale uitsluiting en de sociale dialoog. Naast de belangrijkste problemen en uitdagingen, worden ook een aantal oplossingen voorgesteld. Tot 31 maart 1994 kan op het groenboek gereageerd worden. Op grond van die reakties zal de Europese kommissie tijdens de tweede helft van volgend jaar een witboek opstellen. Hierin zullen een aantal konkrete politieke voorstellen worden gedaan.