"Geen sterke banken zonder sanering overheidsfinanciën'

BRUSSEL (tijd) - "De sterkte of zwakte van het Belgische bank- en financiewezen staat of valt met respektievelijk de verantwoordelijkheidszin of machteloosheid van de Belgische overheid om de publieke financiën te saneren'. Dit schrijft Eric Pollefliet van de Kredietbank in het jongste nummer van het tijdschrift Bank- en Financiewezen, dat verschijnt naar aanleiding van een colloquium over "het Belgische bank- en financiewezen in de nieuwe Europese ruimte'.