Geen taboes over erotiek, enkel ergernis over slechte reclame

BRUSSEL (tijd) - Het merendeel van de Belgische consumenten herkent en aanvaardt reclame. Ze kennen de codes en stereotypen van de reclametaal, en vragen er ook om. Zolang reclame duidelijk en consistent is, kan ze de consument zelfs boeien. Er zijn geen beelden, waarden of inhoudelijke elementen die taboe zijn, ook niet uit de erotische sfeer. Erotiek in reclame is voor de meerderheid van de mensen geen zaak, zo blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het reclamebureau Quattro/DMB&B.Het agentschap Quattro/DMB&B organiseerde vorig jaar een onderzoek naar de acceptatie van reclame door jongeren. Dit jaar werden dezelfde vragen aan volwassenen gesteld. Het studiebureau Mythos kreeg eind juni de opdracht voor het kwalitatieve onderzoek; de diepte-interviews vonden eind augustus plaats, net op het moment dat de zaak-Dutroux in de media in alle hevigheid losbarstte.