Geen taks-Maystadt op

De door minister van financiën Maystadt voorgestelde belasting op de werkgeverstoelagen aan het pensioenfonds van een onderneming komt er niet. Dat vernam de redaktie op het kabinet van staatssekretaris van financiën Van Rompuy, waar men de laatste hand legt aan de tekst van het wetsontwerp op de fiskale hervorming (vorige vrijdag reeds goedgekeurd door de ministerraad).