Geen Titel

SchitterendEen diamant is voor altijd. Decennialang kon de diamantsector dit adagium zonder probleem naar voren schuiven. Diamant leek inderdaad onbezorgd voor altijd te zijn. Miljoenen mannen overlaadden hun geliefde, hun vrouw, hun maîtresse met diamanten om een memorabele gebeurtenis uit hun leven luister bij te zetten.Wie diamant zegt, zegt onvermijdelijk De Beers. De Zuid-Afrikaanse diamantgroep heeft sinds de jaren 30 het absolute monopolie over de handel in ruwe diamant. Hoewel er de laatste jaren wat barsten komen in het kartel, controleert De Beers toch nog altijd 60 procent van de wereldwijde ruwhandel.In het zog van De Beers groeide ook Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog uit tot het grootste diamantcentrum van de wereld. Dat de Antwerpse diamantairs daarbij de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen en hun belastingen wel eens vergaten, zag de Belgische overheid door de vingers.De voorbije twee à drie jaar verloor diamant echter zijn schittering. Verschillende Afrikaanse rebellen- en regeringslegers financierden de afgelopen jaren hun vuile oorlogen met de ruil van diamant tegen wapens. Dat is zo in Kongo, Angola, Sierra Leone of Liberia. Fotos van gruwelijk verminkte Afrikaanse kindjes met het onderschrift Dit is waar diamanthandel toe leidt zijn niet meer van de lucht. Momenteel deren deze beelden De Beers nog niet echt. Het kartel boekte verleden jaar 952 miljoen dollar winst na recordverkopen van 5,24 miljard dollar. Dit jaar is de Zuid-Afrikaanse diamantgroep op weg naar minstens hetzelfde resultaat. Ook de Antwerpse diamantsector kende met 890 miljard frank omzet in 1999 een historisch jaar. Maar het tij keert langzaam. Verschillende internationale en niet-gouvernementele organisaties wierpen zich op de problematiek van conflict- of bloeddiamanten. De Beers werd terecht met de vinger gewezen omdat het absoluut niets deed tegen de handel in diamant uit oorlogsgebieden. Ook Antwerpen kreeg in een rapport van de Verenigde Naties de volle laag. Antwerpen zou de draaischijf zijn van de handel in conflictdiamanten. Antwerpen kwam nog eens extra in een slecht daglicht nadat verschillende fraudedossiers in de Antwerpse diamantwijk de afgelopen jaren naar de oppervlakte kwamen.De Beers en Antwerpen lijken de boodschap begrepen te hebben. De Beers sloot al zijn aankoopkantoren in Afrika. De afnemers van De Beers-diamanten krijgen bovendien een contract waarin sancties zijn opgenomen voor de handel in conflictdiamanten. Dat dit de nieuwe bedrijfsstrategie ten goede komt, waarin De Beers meer en meer zijn eigen diamanten wil vermunten en minder als stabilisator van de hele sector optreedt, is natuurlijk mooi meegenomen. Antwerpen verstrengde de controles op in- en uitvoer van diamant. Bovendien zet de Hoge Raad voor Diamant, de koepelorganisatie van de Antwerpse diamantsector, controlepunten in Afrikaanse landen op en maakt ze de Antwerpse diamantairs met alle mogelijke middelen duidelijk dat de handel in conflictdiamanten op termijn de ondergang van Antwerpen als diamantcentrum betekent.Vraag is of dat allemaal genoeg is. De strijd tegen conflictdiamanten is een zaak die internationaal op het allerhoogste niveau aangepakt moet worden. Niet alleen diamantairs en consumenten, maar ook regeringen moeten diets gemaakt worden dat alleen zuivere diamant een schitterend geschenk is. Alleen dan zal diamant er voor altijd zijn. Tom PEETERS