Geen toenemende spanningen tussen Belgen en migranten'

(tijd) - Ons land telt een kwart miljoen moslims, hoofdzakelijk afkomstig uit Turkije en Marokko. "De oorlog in de Golf laat de migranten grotendeels onberoerd, van groeiende spanningen tussen autochtone en migrantenbevolking is op korte termijn dan ook geen sprake', zo meent Omar Van den Broeck van de Islamitische Nieuwsbrief, verbonden aan het Islamitisch en Kultureel Centrum in Brussel. "Als de Palestijnse kwestie echter blijft aanslepen, verwacht ik in een verdere toekomst wel problemen'.