Geen toeters en bellen

De bouwsector sloot het jaar niet met feestgedruis af. In de niet-residentiële bouw kwam weliswaar een einde aan de ononderbroken inkrimping van de vraag tijdens dit decennium, maar het peil van 1990 zal men geenszins halen. De residentiële bouwactiviteit strandde ondanks de lage rente en de BTW-verlaging. En de burgerlijke bouwkunde bleef op een angstvallig laag peil.