Advertentie
Advertentie

Geen veiligheidscoordinator voor kleine werven

(belga) - De federale staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Vincent van Quickenborne (VLD), pleit voor de afschaffing van de verplichte veiligheidscoordinator op kleinere bouwwerven. Volgens Van Quickenborne brengt de aanstelling van zo'n coordinator, zeker voor de bouw van particuliere woningen, een te grote administratieve last met zich. 'Dat ook op de kleinste bouwwerven een veiligheidscoordinator moet worden aangesteld, verhoogt de administratieve last onnodig', liet Van Quickenborne gisteren weten. Als die verplichting afgeschaft wordt, is het volgens de staatssecretaris wel noodzakelijk 'duidelijke afspraken' te maken. 'De veiligheid van de werkomgeving mag zeker niet in het gedrang komen', klonk het. Vincent van Quickenborne legt zijn voorstel voor aan zijn collega, de federale staatssecretaris voor Welzijn op het Werk, Anissa Temsamani (sp.a). Die liet al weten dat ze bereid is over het voorstel te discussieren. 'De doelstelling van de wet, namelijk dat elke werknemer in veilige omstandigheden moet kunnen werken, mag zeker niet ter discussie staan. Uit de praktijk blijkt echter dat er administratieve problemen bij kleinere particulieren kunnen zijn. Wij zullen de zaken evalueren en gaan nadien mogelijk op zoek naar pragmatische oplossingen', zei Temsamani. Sinds 1 mei 2001 moet op elke bouwwerf waar twee of meer aannemers aan het werk zijn, een veiligheidscoordinator worden aangesteld. Met die verplichte aanstelling hoopte de regering het aantal werfongevallen terug te dringen. In Belgie vinden jaarlijks zowat 30.000 arbeidsongevallen op bouwwerven plaats.