Geen verrassingen

(nieuwslijn) - De Europese beurzen kampen al enkele weken met een gebrek aan belangstelling, en daardoor draait de aktiviteit op een laag pitje. Dat brengt tevens mee dat de koersen al enige tijd op en af schommelen zonder een duidelijke richting. Er is dus duidelijk een nieuwe stimulans nodig, maar die kwam er gisteren niet. De Bundesbank had voor een verrassing kunnen zorgen, maar ze hield haar rentetarieven onveranderd. Geen goed nieuws, maar ook geen slecht, en dat maakte dat de beurzen verder sukkelden en allemaal met verlies de boeken sloten.