Advertentie
Advertentie

Geen Vlaamse consensus over huurtoelagen

BRUSSEL (tijd) - De ad-hoccommissie stelde woensdag een consensustekst voor die als basistekst zal dienen tijdens het eerste themadebat over armoede en sociale uitsluiting op 19 februari in het Vlaams Parlement. Over delicate punten, zoals huursubsidies voor minvermogenden, de uithuisplaatsing van kinderen en lokale gezondheidsnetwerken, is nog geen consensus bereikt. Deze onderwerpen worden dan ook de inzet van het themadebat in het Vlaams Parlement.Een jaar lang heeft de ad-hoccommissie het themadebat over armoede en sociale uitsluiting voorbereid. Gisteren werd de consensustekst voorgesteld, waarin naast algemene bevindingen een reeks concrete aanbevelingen staan. Er wordt voor een verbetering van de dienstverlening in de welzijns- en gezondheidszorg gepleit. De sociale diensten van de OCMW's moeten worden geherwaardeerd. Kind en Gezin krijgt de opdracht het aanbod van kinderopvang voor kansarme gezinnen uit te breiden en betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk te maken.