Geen weg terug

Het heftige wederopduiken van de communautaire demonen in de Wetstraat, heeft menig beleidsdossier plots in een heel ander daglicht geplaatst. Neem alleen maar de sociale zekerheid. Tot vorige week vond er in politieke kringen een diskussie plaats over de vraag: moet de sociale zekerheid al dan niet onderworpen worden aan de algemene begrotingsnorm, namelijk een reële bevriezing van de uitgavenstijging? Sinds vorige week is de diskussie omgeslagen in: moet de sociale zekerheid al dan niet gefederalizeerd worden?