Advertentie
Advertentie

Geen winnaars in de Koningsstraat

Op zondag 17 januari kondigde de Italiaan Carlo De Benedetti aan goeverneur Lamy van de Generale Maatschappij aan dat hij nagenoeg 20 procent in de Belgische houdstermaatschappij had verworven, en dat hij een bod zou doen op nog eens 15 procent. Vandaag zijn we twaalf dagen verder. Als we op die korte periode terugblikken, is de konklusie onafwendbaar dat op het ekonomische schaakbord de stukken veel sneller gezet worden dan op het politieke. Maar als we een tussentijdse balans opmaken, ontkomen we al evenmin aan de vaststelling dat een patstelling dreigt. Komen er nog ooit winnaars in de Koningsstraat?