Geen wondermiddel

Net als de vorige regering, wil ook Martens VIII iets doen aan de torenhoge rentelasten die de staat jaarlijks op zijn torenhoge schuld moet betalen. En net als haar voorganger wordt de huidige regering met hetzelfde dilemma gekonfronteerd: hoe kan men de rente-uitgaven van de staat verlichten en toch beletten dat de kredietverstrekkers - de financiële instellingen - er door in moeilijkheden geraken? Het antwoord op deze vraag is overigens nog steeds hetzelfde: er is geen wonderoplossing om de rente-sneeuwbal ongedaan te maken.