Geen wondermiddelen tegen fiskale fraude

Recent werd er in de Kamer door Jef Sleeckx (SP) een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in de invoering van gestandaardizeerde kasregisters voor zelfstandigen. Dit wetsvoorstel, dat volgens de indiener kadert in de strijd tegen de fraude, stuit op heel wat vragen en protest van onder meer het NCMV, de organizatie voor zelfstandige ondernemers.