Advertentie
Advertentie

Geen woorden, maar banen

Europa staat aan de vooravond van de veelbesproken top over werkgelegenheid, die op 20 en 21 november zal plaatsvinden in Luxemburg. De druk rond deze top is groot en de verwachtingen zijn hooggespannen. Werk is thans immers de grootste zorg en prioriteit voor de Europese landen. Maar onterecht wordt de indruk gewekt dat Europa met dergelijke bijeenkomsten en ambitieuze banenplannen oplossing kan bieden voor de zo schrijnende werkloosheid. Op deze manier wordt echter geen baan extra geschapen, is 'Luxemburg' gedoemd te mislukken en komt de burger van de Europese Unie te staan.