Geen zware metalenin Nederlands HST-zand

(tijd) - Het ingevoerde zand voor de HST-spoorlijn tussen Brecht en Breda is niet vervuild met zware metalen, zoals herhaardelijk werd gemeld. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zegt dat de invoer van dat thermisch gereinigde zand conform de Nederlandse en de Vlaamse milieuwetgeving terzake verloopt. De grond is afkomstig van de Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) en werd daar thermisch gereinigd om opnieuw als bouwstof dienst te kunnen doen. De OVAM gaf op 22 september de toestemming aan ATM om 600.000 ton thermisch gereinigd zand naar Vlaanderen uit te voeren. Die invoer gebeurt conform de Europese regelgeving en stemt ook overeen met het Vlaams Reglement Afvalstoffen (Vlarea). Beide regelingen leggen criteria vast waarbij grond opnieuw gebruikt kan worden als bouwstof. Bij de analyses van die grond werden tot nu geen overschrijdingen vastgesteld van die normen, zegt de OVAM. Bij de aflevering van de grond worden monsters genomen door een bodemsaneringsdeskundige. Bij de analyse daarvan bleek alles in orde. Wegens de commotie van het afgelopen weekeinde zal OVAM nieuwe controlemonsters laten nemen.