Geens houdt vast aan tekort van 21,3 miljard

(belga) - Het tekort op de Vlaamse begroting van dit jaar zal luidens voorzitter Geens van de Vlaamse executieve niet hoger liggen dan 21,3 miljard frank. "De cijfers die zijn aangeduid in de financieringswet zullen worden geëerbiedigd', zei Geens gisteren in de Vlaamse raad tijdens het debat over de toekenning van voorlopige twaalfden voor de maanden april, mei en juni. De voorzitter werd door de oppositie op de korrel genomen omdat er nog steeds geen begroting 1989 is. Het ontwerp van dekreet op de voorlopige kredieten werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. De PVV-leden van de executieve onthielden zich.Voor Pasen, aldus Geens, zullen de bilaterale besprekingen die worden gevoerd in het kader van de opmaak van de Vlaamse begroting afgerond zijn. Na het paasreces zal in de schoot van de executieve onmiddellijk werk worden gemaakt van de globale opmaak van de begroting. De voorzitter van de Vlaamse regering verwees naar de begrotingsdoelstelling uit het regeerakkoord krachtens dewelke de basisbedragen vervat in de financieringswet niet zullen overstegen worden.