Geert Bourgeois (N-VA)

Geert Bourgeois (N-VA)

Buitenlandse Aangelegenheden,Ambtenarenzaken, Media enToerisme

(tijd) - Een jaar geleden dreigde zijn partij uit het Vlaams Parlement te verdwijnen, vandaag legt N-VA-voorzitter Geert Bourgeois de eed af als minister van Buitenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken, Media en Toerisme in de Vlaamse regering. Van een ommekeer gesproken.

Bourgeois (53) studeerde rechten in Gent en vestigde zich als advocaat in Izegem, zijn geboortestad. Als student was hij al actief in de Vlaamse Beweging en de Volksunie. In 1977 werd hij gemeenteraadslid, later (1983) ook schepen van Izegem. In de kleine kieskring Roeselare-Tielt was het, in de neergaande electorale conjunctuur van zijn partij, ondoenbaar een kamerzetel te halen. In 1995, na de hertekening van de West-Vlaamse kieskringen, stuurden de kiezers van Kortrijk-Roeselare-Tielt hem naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij liet er zich snel kennen als een ernstig parlementslid en een harde werker, een expert in juridische zaken met een ruime belangstelling voor en een gedegen kennis van andere beleidsdomeinen.

Toen de VU-top (Patrik Vankrunkelsven en Bert Anciaux) na de verkiezingen van 1999 geen toekomst meer zag voor een 'klassieke' en autonome Vlaams-nationale partij, stelde Bourgeois zich kandidaat voor het voorzitterschap en haalde hij het nipt van Vankrunkelsven. De richtingenstrijd in de partij werd almaar heviger. Bourgeois en zijn medestanders verzetten zich openlijk tegen het Lambermontakkoord. Uiteindelijk viel de Volksunie uiteen en richtte de groep rond Bourgeois in de herfst van 2001 de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) op.

De federale verkiezingen van mei 2003 waren geen succes. Van de N-VA'ers keerde alleen Bourgeois naar de Kamer terug. Gesprekken over samenwerking met CD&V sprongen in september vorig jaar af, maar tegenvallende peilingen voor de N-VA dreven de twee partijen begin dit jaar toch in elkaars armen. Bij de regionale verkiezingen van 13 juni werd het CD&V/N-VA-kartel de grootste politieke formatie van Vlaanderen en onmisbaar als regeringspartij.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud