Geert Thiers (dekaan TEW RUCA)

"Markt vraagt niet zozeer gespecializeerde opleidingen maar aanvullende'