Advertentie
Advertentie

Geert van den Bossche,

docente staatstheorie aan de Universiteit Gent, over de liberalen en de staatHet probleem van de liberale traditie, die het fundament vormt van liberale partijen, maar ook van de westerse democratie, is het impliciete vasthouden aan de status-quo van een minimaal staatskader waarbij zelfs niet mag worden gestreefd naar een minimale consensus over leefwerelden die het niveau van de karikatuur overstijgen. Een visie van een neutrale overheid die geen waardeoordelen mag vellen, is per definitie inhoudloos. Bovendien staat ze in fel contrast met het vaak verkondigde primaat van de politiek. Dat veronderstelt keuzes die niet neutraal, niet technocratisch, maar in laatste instantie altijd ethisch zijn. Het impliciete ontkennen van deze onvermijdelijkheid verklaart het spanningsveld in de drang naar vernieuwing, het voluntarisme en het geloof in de maakbaarheid van een staat die voor niets mag staan. Zolang er geen inhoudelijke vragen worden gesteld over de wenselijkheid en de mogelijkheden van de actualisering van deze fundamentele componenten van de democratische traditie, blijft de vernieuwing van onze politiek stuurloos. De StandaardCaroline Gennez,voorzitster van Animo, de voormalige Jongsocialisten, over de sp.aIk ben niet anti om tegen te zijn. Als ik alles aan de sp.a slecht zou vinden, waarom zou ik dan voorzitster van de jongerenbeweging van die partij moeten zijn? Ik volg mijn partij kritisch, maar ik ben wel loyaal. Als de sp.a het goed doet, zeg ik het ook. Het zou gemakkelijk zijn om iedere dag de pers te halen. Ik moet Vande Lanotte maar een lelijke aap noemen, en Vandenbroucke een saaie professor. De MorgenLuuk van Middelaar,politiek filosoof, over de Europese UnieDe voorzitter van de Europese Conventie verklaarde dat de toetreding van Turkije het einde van de Unie zou betekenen. Het nuttige is dat hij de vraag naar de grenzen van Europa stelt. De Conventie is voor Giscard niet alleen de zoveelste diplomatieke strijd om de macht tussen lidstaten en Europese instellingen, maar ook een oefening in zelfbepaling. (...) Elementaire kinderpsychologie leert dat je pas individu bent als je weet waar het ik ophoudt en de ander begint. Europa heeft veel moeite met dat verschil tussen binnen en buiten. Politici waren zo druk bezig met het afbreken van de economische binnengrenzen, dat ze het belang van politieke buitengrenzen uit het oog verloren. Intellectuelen zongen de lof van de onbepaaldheid en scholden op Fort Europa. Het resultaat is Europa zonder grenzen: een economisch ideaal, een politieke misser. Grenzen bestaan. NRC Handelsblad