Advertentie
Advertentie

Gehandicapten willen discussie rond recht op verzekering

BRUSSEL (tijd) - Veel verzekeringsmaatschappijen sluiten gehandicapten automatisch uit van verzekeringspolissen. Ze kiezen hiermee voor de minst risicovolle en makkelijkste oplossing. De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) klaagt deze houding aan. Ze pleit voor een oplossing waarbij gehandicapten minimaal verzekerd kunnen worden voor ziekte en overlijden. Beter nog zou het zijn indien een grondig debat over recht op verzekering wordt gevoerd.Jan Labeeuw, sinds een trombose 17 jaar geleden half verlamd, wou een verzekeringspolis ondertekenen die een uitkering bij overlijden inhield en bij zorgbehoevendheid een maandelijkse rente. Na alle nodige formulieren te hebben ingevuld liet de verzekeringsmaatschappij weten hem niet te willen verzekeren. 'De maatschappij sloot mij principieel uit, zonder mij zelfs gezien te hebben. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ik gevoeliger ben voor een nieuwe trombose en bovendien leef ik nu gezonder dan voor mijn aandoening. Ook vind ik het onbegrijpelijk dat de maatschappij haar beslissing niet wenst te motiveren', hekelt Labeeuw.