Geheimzinnige koper in Bell Resources

Een mysterieuze koper heeft een cruciaal belang in Bell Resources opgebouwd. Dat zou het ingrijpend herstruktureringsplan van Alan Bond grondig kunnen verstoren. Beursanalisten menen immers dat de koper bijna 10% in het aandelenkapitaal van Bell Resources zou gekocht hebben, mogelijk met de bedoeling een hogere prijs af te dwingen. De meeste analisten menen dat John Spalvins van Adelaide Steamship de geheimzinnige koper is. Spalvin kan met zijn belang Bond inderdaad dwingen een hogere prijs te betalen voor Bell Resources indien die de fusie met Bond Corp. Holdings wil doorvoeren of mogelijk aast hij op bepaalde activa. Indien Bond meer moet neertellen, zal het de tweede maal in de Bell saga zijn dat Bond premies moet betalen om hinderlijke obstakels uit de weg te ruimen. Eerder betaalde Bond 2 Austr. dollar per aandeel of een premie van 0,50 dollar om de 6,5% van Ron Brierley's Industrial Equity Ltd en Kerry Packers Cons. Press Holdings in Bell Resources te verkrijgen.