Geheimzinnige vennootschap uit Dubai claimt400 miljoen frank uit verkoop aandelen LHSP

(tijd) - De vennootschap Sistral, oorspronkelijk gevestigd in Panama maar thans geregistreerd in Dubai, heeft maandag voor de rechtbank van Ieper het masker nog niet laten vallen. Sistral claimt een bedrag van 400 miljoen frank dat eerder door dezelfde rechtbank was toegekend aan de Zwitserse vennootschap Sogespat die in 1996 failliet ging.Sogespat was een zustervennootschap van de Aalsterse beursvennootschap Goethals & Co. Zonder dat de klanten van Sogespat dat wisten, kwam Sogespat in 1994 in het bezit van een aanzienlijk pakket aandelen en warrants van LHSP. De aandelen werden op vermoedelijk frauduleuze wijze overgeschreven op naam van Sistral.De warrants konden door de gedupeerden worden verzilverd. Dat bracht de 400 miljoen frank op die in november 2000 door de rechtbank van Ieper werd toegewezen aan de klanten van Sogespat. Sistral tekende verzet aan tegen het vonnis. De zaak stond maandag op de agenda. Omdat Sistral nog geen besluiten heeft ingediend werd het een maat voor niets. Voorts blijven de echte eigenaars van Sistral nog steeds onbekend. RDW/LVA