Advertentie
Advertentie

Geïndustrialiseerde wereld weigert oprichting internationaal rampenfonds gevaarlijk afval

GENEVE (ips) - De geïndustrialiseerde landen hielden vorige week de oprichting tegen van een internationaal fonds waarmee ontwikkelingslanden zouden kunnen worden vergoed voor schade die door gevaarlijk afval uit (veelal rijke) landen wordt aangericht. Het voorgestelde fonds maakte deel uit van een protocol dat een aanvulling moet vormen bij de Conventie van Basel, een internationaal verdrag uit 1989 dat het internationaal transport van gevaarlijk afval regelt. Maar de werkgroep van experts uit 87 landen die vorige week in Genève bijeenkwam om het ontwerpprotocol af te ronden, kon het niet eens worden over het fonds.Zonder rampenfonds verliest het ontwerp van een 'Internationaal Protocol over de Aansprakelijkheid voor en de Compensatie van Schade die wordt aangericht door Grensoverschrijdend Transport van Gevaarlijk Afval' veel van zijn betekenis. Jim Puckett, de coördinator het Basel Action Network (BAN), een coalitie van milieu- en ontwikkelingsorganisaties die ervoor probeert te zorgen dat de ontwikkelingslanden meer aan de conventie hebben, is niet te spreken over de strategie van de industrielanden. 'Eerst reduceerden de rijkste en de machtigste landen het protocol tot een niemendal, en toen die klus geklaard was, kwam opeens de mededeling dat de ontwikkelingslanden maar moeten zien hoe ze de problemen oplossen.'