Gekibbel bijBBTK-Brussel duurt voort

(tijd/belga) - Het gekibbel bij de Brusselse afdeling van de socialistische bediendenvakbond BBTK gaat voort. Edouard Mommens, de vroegere administratief directeur van de afdeling, stapte gisteren naar de rechtbank met verklaringen die belastend zijn voor Albert Faust. Die was algemeen secretaris van de afdeling maar werd begin juli ontslagen wegens wanbeheer en gesjoemel. Faust ontkent met klem de beschuldigingen, en werd oorspronkelijk bijgestaan door Mommens. Maar die veranderde voorbije weekend van houding. Hij beschuldigt Faust ervan een frauduleus betalingsysteem en zwarte betaalsupplementen gehanteerd te hebben. In ruil voor zijn onthullingen kreeg Mommens een betere financiële ontslagvergoeding toegezegd van de federale BBTK-top. Faust trok gisteren tijdens een persconferentie nogmaals fel van leer tegen de beschuldigingen aan zijn adres. Hij kondigde aan zijn onschuld cijfermatig te bewijzen, en zei binnen 48 uur een nieuwe klacht te zullen indienen wegens laster, ditmaal tegen Michel Nollet en Mia de Vits, respectievelijk de voormalige en huidige nationaal voorzitter van het ABVV.Faust beklemtoonde voorts dat de zwarte loonsupplementen sinds 1995 geregulariseerd zijn, en beweerde dat Mommens nog steeds aan zijn kant staat, maar geïntimideerd wordt door de familie Nollet.