Advertentie
Advertentie

Gekibbel over Vlaamse financiering pensioenen

(tijd) - De hervorming van het participatiemechanisme van de pensioenen zorgt voor politiek geruzie. Uit een technisch voorstel blijkt dat de Vlaamse bijdrage in zes jaar zou toenemen van 1,5 tot 60 miljoen euro. Paul van Grembergen (Spirit), de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken, weigert meer bij te bedragen aan de federale pensioenfactuur dan de reële onkosten die de Vlaamse regering zelf veroorzaakt.