Gekibbel rond Amerikaanse begroting kan financiële markten in oktober ontwrichten

(van een medewerker)